Tietosuojakäytännöt ja tietoa evästeistä

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

Rekisterinpitäjä

Maahipuu Oy
3146433-4

Yhteystiedot:
Pl 1
16301 Orimattila

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Meri-Tuuli Nevala
Pl 1
16301 Orimattila
044 980 5658
meri-tuuli@maahipuu.fi

 

Rekisteröidyt

Maahipuu Oy:n käsittelee henkilötietoja henkilöiötä, jotka ovat yrityksen asiakkaita tai ovat pyytäneet tarjousta työstä tai yhdeydenottoa.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen ylläpitämiseen,
 • palveluiden toimittamiseksi ja tähän liittyvien maksujen suorittamiseksi,
 • asiakaspalvelutarkoituksissa, kuten kyselyihin ja reklamaatioihin vastaamiseksi

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteröidyn tiedoista käsitellään osaan tai kaikkia seuraavista tiedoista:

Rekisteröidyn tiedot

 • nimi
 • osoite
 • postinumero ja -toimipaikka
 • maa
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • laskutusosoite
 • henkilötunnus

Asiakastiedot

 • tiedot tarjotuista ja ostetuista palveluista ja näihin liittyvät rekisteröidyn tietoja sisältävät asiakirjat kuten tarjoukset, sopimukset ja laskut.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Maahipuu Oy:n ulkopuolelle.

 

Käsittelyn kesto

Suostumukseen perustuvia henkilötietoja käsitellään vain sen aikaa, kun niitä on tarpeen käsitellä suostumuksen kohteena olevan toiminnon suorittamiseksi, esimerkiksi yhteydenottopyyntö verkkosivuilta.

Korjausta, remonttia, uuden hirsikehikon veistoa tai muun palvelun toteuttamista varten kerättyjä yksityiskohtaisia asiakastietoja säilytetään 10 vuotta työn vastaanottamisen jälkeen. Tämä koskee myös asiakaslaskutukseen liittyviä tietoja. Urakoitsijan vastuu kestää 10 vuotta rakennusurakan vastaanottamisesta tai käyttöönotosta, joten on perusteltua säilyttää ko. palveluihin liittyvät asiakirjat tämän ajan.

Tarjouspyyntöjen osalta henkilötiedot poistetaan puoli vuotta tarjouksen umpeutumisen jälkeen, mikäli tarjous ei ole johtanut sopimussuhteeseen Maahipuu Oy:n kanssa.

 

Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjän lisäksi henkilötietoja vastaanottavat seuraavat tahot:

 • asiakaslaskutuksen osalta tilitoimisto
 • mahdollisten vahinkotapahtumien osalta vakuutusyhtiö Fennia

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Postitse:

Maahipuu Oy
Pl 1
16301 Orimattila

tai sähköpostitse:
meri-tuuli@maahipuu.fi

 

Tarkastusoikeus. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Evästeet

Kun vierailet Maahipuu Oy:n verkkosivustolla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja.

Maahipuu.fi -sivustolla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen tarjoama verkkosivustojen analysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä kerätessään tietoja ja raportoidessaan sivustojen käyttötietoja yksilöimättä yksittäisiä kävijöitä. Voit lukea lisää Google Analyticsin tietosuojasta täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.