HIRRENVEISTO

Käsinveistetty hirsinen grillikatos, hirsisauna tai pihavarasto täydentää pihapiirisi!

Kaipaako pihapiirisi laadukasta, huolella valmistettua hirsisaunaa, hirsistä grillikatosta tai vaikka pihavarastoa? Valitse käsinveistetty hirsirakennus, se kestää aikaa ja katseita, eikä toista täysin samanlaista tule vastaan.

Käsinveistetty hirsikehikko valmistetaan huolella valituista hirsistä ja joiden luonnolliset muodot, kuten latva-tyvi vaihtelu ja oksakyhmyt säilytetään. Näin hirsiseinästä tulee elävä, kaunis ja mielenkiintoinen katsella.

Käsinveistetty hirsikehikko on nimensä mukaisesti käsintehty. Hirret valitaan yksitellen ja ne sovitetaan toisiinsa taitavan veistäjän käsissä.

Hirsikehikko veistetään käyttäen perinteisiä menetelmiä ja työkaluja höystettynä uusilla tekniikoilla ja hyödyntäen myös nykyaikaisia sähkö- ja polttomoottorityökaluja. Pinnat viimeistellään käsityökaluilla, kuten kirveellä, taltalla ja petkeleellä.

Halutessasi hirsikehikko voidaan veistää myös täysin perinteisiä käsityökaluja käyttäen.

Teen myös pienempiä hirsikorjauksia, alkaen hirsipaikkauksista ja yksittäisten hirsien vaihdoista. Ota yhteyttä, niin selvitetään rakennuksesi korjaustarpeet!

Toteutetaan yhdessä hirsihaaveesi. Ota yhteyttä!

Soita, lähetä sähköpostia tai jätä yhteydenottopyyntö!

+ 358 44 980 5658 / Meri-Tuuli Nevala
 meri-tuuli@maahipuu.fi

Hirret

Yleisimmin hirsirakennuksissa käytettävä puumateriaali on mänty. Myös kuusesta, haavasta ja lehtikuusesta veistetään hirsirakennuksia. Lehtipuita ei juurikaan hirsirakentamisessa käytetä tai ole käytetty.

Hirret voi hankkia joko omasta metsästä tai puun myyjältä. Jotkut sahat myyvät suoraan valmiiksi asiakkaan toiveiden mukaisesti sahattuja ja myös kuivattuja hirsiä.

Mikäli mahdollista, hirsien valinta aloitetaan jo pystymetsästä. Hirsiksi valitaan suorasyisiä, terveitä, vähäoksaisia ja kuivalla maalla kasvaneita puita. Kun puut on kaadettu, ne raakakuoritaan ja asetetaan kuivumaan taapeliin. Hirsien olisi hyvä antaa kuivua noin vuoden verran ennen veistotyön aloittamista.

Hirsirakennus voidaan veistää myös vanhoista, puretusta rakennuksesta saaduista hirsistä. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon hukka: vanhoissa hirsissä voi olla lahonneita kohtia, joita ei voida käyttää. Lisäksi vanhoja salvoksia ei useinkaan voida hyödyntää uutta rakennusta veistettäessä vaan ne joudutaan sahaamaan pois, jolloin ennen viisimetrinen hirsi lyheneekin nurkkatyypin mukaan esimerkiksi nelimetriseksi.

Hyväkuntoisista vanhoista hirsistä voi kuitenkin saada veistettyä esimerkiksi laavun tai pihavaraston, riippuen hirsien pituuksista ja kunnosta.

Hirsiprofiilit

Käytettäviä hirsiprofiileja, eli hirsityyppejä on kolme: perinteisemmät pyöröhirsi ja pelkkahirsi sekä hieman uudempi d-hirsi.

Pyöröhirsi on käytännössä vain kuorittu ja sileäksi vuoltu tukki. Pyöröhirressä puun oksakyhmyt erottuvat erityisen selvästi ja niistä veistetty hirsikehikko voi olla hyvinkin eläväinen.

Pelkkahirsi on molemmilta sivuiltaan tasaiseksi sahattu hirsi jonka ylä- ja alapuolet on vuoltu. Pelkkahirrestä veistetty seinä on tasainen, mutta tyvi-latvavaihtelu sekä hirren muut muodot tekevät myös siitä eläväisen. Pelkkahirsi viimeistellään yleensä käsin piiluamalla.

D-hirsi on pyöröhirren ja pelkkahirren välimuoto, sen toisen puoli on pyöreä ja toinen puoli on pelkattu. Yleensä pelkkattua puolta käytetään rakennuksen sisätiloissa.

D-hirsi mahdollistaa rakennukset, joissa ulkopuolella on esillä pyöröhirren upea eloisuus yhdistettynä sisäpuolella pelkkahirsipinnan tasaisuuteen. Pelkkahirren tasaisuuden etuna on esimerkiksi kaapistojen ja lauteiden helpompi kiinnitettävyys.

Hirsisalvokset

Hirsisalvokset voidaan oikeastaan jakaa kahteen ryhmään: kiilautuviin nurkkiin ja kiilautumattomiin nurkkiin. Lisäksi nurkat voidaan jaotella lyhyisiin ja pitkiin nurkkiin. Se, millaista nurkkatyyppiä rakennuksessa käytetään, riippuu paljon käytettävästä hirsiprofiilista, hirren kuivuudesta sekä ulkonäkötoiveista.

Kiilautuvat nurkkatyypit ovat nurkkasalvoksia, jotka tiivistyvät puun kuivuessa ja painuessa. Näiden nurkkatyyppien kanssa voidaan periaatteessa käyttää jopa tuoretta puuta. Kiilautumattomien nurkkatyyppien kanssa käytettävän puun tulisi olla kuivaa, sillä puun kuivuminen ja täten kutistuminen aiheuttaa pian vähintään nurkan pystysaumojen aukeamisen.

Kiilautuvia nurkkatyyppejä ovat esimerkiksi sulkanurkka, karjalainen nurkka ja satulanurkka. Kiilautumattomia taas esimerkiksi lohenpyrstösalvos, lukkonurkka ja pitkänurkka (tai ristinurkka).

Pitkät nurkatyypit tarkoittavat nurkkia, jossa hirsi jatkuu vielä salvoksen jälkeen esimerkiksi 30cm. Pyöröhirrestä veistettäeässä käytetään lähestulkoon aina pitkiä nurkkatyyppejä mutta pitkiä nurkkatyyppejä käytetään myös pelkkahirren kanssa. Pitkänurkkaan soveltuvia salvostyyppejä ovat muun muassa pitkänurkka, satulanurkka ja sulkanurkka.

Lyhyet nurkkatyypit ovat nurkkia, joissa hirsi loppuu salvokseen. Lyhytnurkkaisia salvostyyppejä ovat lohenpyrstösalvos ja lukkonurkka tai piilolukkonurkka. Nämä kaksi nurkkatyyppiä voivat myös muodostaa hybridin, jossa on yhdistetty lohenpyrstönurkan kaltevuudet lukkonurkan kiilaan. Lyhyitä nurkkatyyppejä käytetään oikeastaan vain pelkkahirren kanssa, pyöröhirteen näiden nurkkatyyppien veistäminen vaatii hirren päiden pelkkauksen vähintään salvoksen kohdalta.